- Reklama -
DomůZajímavostiKubismus: Revoluční směr, který změnil umění

Kubismus: Revoluční směr, který změnil umění

Kubismus, avantgardní umělecký směr 20. století, představoval radikální zlom v umělecké tvorbě. Zakladatelé, Pablo Picasso a Georges Braque, odmítali tradiční perspektivu a způsob zobrazení reality. Kubismus přešel na nový způsob prezentace objektů a scén, který rozšířil hranice uměleckého vyjádření.

Hlavní myšlenkou kubismu bylo zobrazení objektů z různých úhlů a pohledů najednou, což představovalo odchod od tradiční perspektivy. Kubisté se zaměřovali na geometrické tvary, jako kruhy, čtverce, trojúhelníky a kubusy, které používali jako stavební prvky svých děl.

Kubismus měl výrazný vliv na další umělce a směry. Jedním z nich byl dadaismus, který se zrodil během první světové války jako reakce na hrůzy války a chaosu ve společnosti. Dadaisté odmítali tradiční umělecké hodnoty a hledali nové způsoby, jak vyjádřit svůj protest a názory. Jejich díla byla často provokativní, absurdní a náhodná.

Dalším směrem, ovlivněným kubismem, byl surrealismus. Surrealisté se snažili propojit svět snů a podvědomí s reálným světem, čímž vytvářeli fascinující a záhadné obrazy. Surrealistická díla často obsahovala nereálné a bizarní prvky, které diváka překvapovaly a šokovaly.

Symbolismus, ačkoli se objevil ještě před kubismem, měl s ním společný zájem o nové způsoby vyjádření emocí, myšlenek a pocitů. Symbolisté vytvářeli díla plná metafor a symbolů, která měla evokovat emoce a nálady, místo toho, aby přesně popisovala realitu.

V závěru lze konstatovat, že kubismus položil základ pro další umělecké směry, jako jsou dadaismus, surrealismus a symbolismus. Dadaismus vznikl jako reakce na hrůzy první světové války a odmítal tradiční umělecké konvence, zatímco surrealismus se zaměřoval na propojení mezi snovou a reálnou sférou a symbolismus na významové hledisko uměleckého díla. Všechny tyto směry sdílejí dědictví kubismu v hledání nových způsobů zobrazení reality a rozšíření hranic uměleckého vyjádření.

Předchozí článekAromaterapie
Další článekKartářství má bohatou historii
- Reklama -

Must Read

- Reklama -spot_img