- Reklama -
DomůVztahyProč jsou muži nevěrní? A kolik % můžu bylo někdy nevěrných?

Proč jsou muži nevěrní? A kolik % můžu bylo někdy nevěrných?

Mnoho z nás si myslí, že muži, co podvádějí, berou nevěru jako „cestu ven“ ze svého manželství. Proč by jinak hledali jinou partnerku vzhledem k nákladům, stresu ze lhaní a času, který s tím souvisí?

Možná vás překvapí postoj některých mužů: „Podvádím, abych zůstal ženatý.“

Výzkum, který byl proveden se 46 muži ve věku od 27 do 70 let, zahrnoval všechny buď ženaté, nebo ve vztahu. I když tito muži uvedli náklonnost a hlubokou lásku ke své manželce, uvedli také velmi nízkou nebo žádnou míru uznání a malé množství pozornosti a chvály od ní.

Jejich rozhodnutí podvádět pochází z touhy zažít lásku a náklonnost, kterou očekávají od své ženy, ale to postupem času zmizelo. Po letech, kdy snášeli tyto nenaplněné potřeby, se pro ně nevěra stala způsobem, jak tyto potřeby naplnit, aniž by se museli vzdát partnerství, které pro ně stále hodně znamená.

Sex přirozeně hraje roli také v rozhodování, protože 76 % mužů v tomto vzorku uvádí, že jsou v manželství bez sexu. Avšak tam, kde muži byli motivování orgasmy partnerek a sexuálním potěšení, chválou za jejich sexuální zdatnost způsobilo, že se muži cítili hodni a mužní.

To je také důvod, proč mnoho mužů využívá služeb holek na sex a jejich erotické priváty. Je to mnohem intimnější setkání, zároveň se snižuje pravděpodobnost nepříjemného setkání s někým jiným, ale hlavní je, že zde muži nalézají tu pravou útěchu a pochopení, které jim v manželství chybí.

Tento specifický druh lásky v partnerství chybí až 46 % mužů. To jsou ovšem jen ti, kteří se k ní přiznali ve vědeckých studiích. Další analýza ukázala, že v manželstvích podvádí přibližně dvakrát více mužů.

Ukázalo se, že i věk hraje roli v tom, kdo, jak moc a kdy podvádí.

Mezi osobami mladšími 30 let je počet mužů a žen, kteří podvádějí, přibližně stejný (10 % oproti 11 %). Mezi 30 až 50 rokem života podvádí 20 % mužů a 13 % žen.

Ale později, mezi lidmi ve věku 50 až 69 let, podvádí asi 24 % mužů ve srovnání s 16 % žen.

Poté ve věku 70 až 79 let podvádí 13 % žen a 26 %mužů.

Je zajímavé, že toto číslo zůstává relativně vysoké i pro muže v pozdějších letech, 24 % mužů ve věku 80 let nebo starších uvádí, že podvádějí svou partnerku, zatímco pouze 6 % žen tvrdí totéž. 

- Reklama -

Must Read

- Reklama -spot_img