- Reklama -
DomůBydleníPovinnosti vlastníka týkající se správy domů

Povinnosti vlastníka týkající se správy domů

Správa domů je ošetřena mnohými zákony, prohlášeními vlastníka domu, stanovami, nebo rozhodnutími SVJ. Jedná se tedy o velmi širokou oblast práv a povinností, které je nutné plnit. Pravidla pro správu domu a užívání společných částí se týkají všech vlastníků jednotek, a to od okamžiku, kdy jim k této jednotce vznikne vlastnické právo. Každý vlastník je povinen se těmito pravidly řídit, v případě, že byl s pravidly seznámen nebo pokud je měl nebo mohl znát. Otázka toho, v jakých případech měl vlastník tato pravidla znát je velmi ošemetná, často se aplikuje jednoduchá zásada známá jako „neznalost zákona neomlouvá“. Proto je jistě lepší se s těmito pravidly raději seznámit.

Hlavní pravidla správy domů

Základní pravidla správy domu jsou obsažena v zákoně § 1175 NOZ (Nového občanského zákoníku), na základě kterého má každý vlastník právo užívat společné prostory tak, že nesmí ostatním vlastníkům ztížit výkon stejných práv nebo užívání jejich jednotky. Zároveň vlastník nesmí ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Svou vlastní bytovou jednotku může vlastník užívat pouze tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Dalšími pravidly je například povinnost oznámit osobní údaje a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, povinnost přispívat na správu domu a pozemku, a hradit příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje a na vedení účetnictví. Tato pravidla mohou být dále konkretizována například prohlášením vlastníka, nebo stanovami a rozhodnutími orgánů SVJ.

Vstřícnost k sousedům

Zákon pamatuje i na sousedské vztahy. Na základě toho má každý vlastník domu povinnost se zdržet všeho, co by mohlo způsobit, že odpad, voda, kouř, prach, plyny, pach, světlo, stín, nadměrný hluk nebo otřesy budou vnikat do společných prostor nebo do prostor jeho sousedů. Mimo jiné tak tento zákon zakazuje kouření na balkoně, při kterém často cigaretový kouř vniká do výše umístěných bytových jednotek. V takovém případě mají vlastníci dotčených jednotek právo se proti tomuto jednání bránit.

- Reklama -

Must Read

- Reklama -spot_img